Συνδέσεις

Canderel.net (International Canderel site)
www.canderel.net

Cyprus Diabetes Association
P.O. Box 25306,
1308 Nicosia, Cyprus
Tel. 0035722669540

International Sweeteners Association (ISA)
www.isabru.org

Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
www.ede.gr

Πανελληνίος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων
www.hda.gr

Cyprus Dietetic Association (CyDA)
www.cydadiet.org

Ελληνικό Portal για το ζακχαρώδη διαβήτη
www.sugarfree.gr