Πίνακας Ιδανικού Βάρους σύμφωνα με την ηλικία/ύψος/φύλο.

Με τον πιο κάτω πίνακα μπορείτε πολύ εύκολα να εντοπίσετε το “ιδανικό” βάρος του σώματος σας σύμφωνα με το ύψος και το φύλο σας. Απλά ξεκινήστε με την στήλη στα αριστερά για να βρείτε το ύψος σας σε μέτρα και προχωρήστε στις στήλες προς τα δεξιά για να βρείτε το ιδανικό σας βάρος ανάλογα με το φύλο σας.

Πίνακας Ιδανικού Βάρους
Ύψος
(σε μέτρα)
Ανδρες
(σε κιλά)
Γυναίκες
(σε κιλά)
1.52 50 46
1.55 52 48
1.57 55 50
1.60 57 52
1.63 59 55
1.65 62 57
1.68 64 59
1.70 66 62
1.73 68 64
1.75 71 66
1.78 73 69
1.80 75 71
1.83 78 73
1.85 80 75
1.88 82 78
1.91 85 80
1.93 87 82
1.96 89 85
1.98 91 87
2.01 94 89
Family